10.0 km

2017년 12월 10일 (일)

194

$10.00지구에서 가장 인기 있는 휴양지 하와이에서 펼쳐지는 10킬로미터의 특별한 경험은 우리 모두를 하나로 이어지게 할 것입니다. 암웨이의 탑 리더와 함께 달리며 뉴트리라이트의 어린이 영양보충 캠페인, Power of 5도 알아볼까요?
랭킹 팀 이름 팀 캡틴 평균 시간
1 AMTRI Jim Tan 1:10:23
2 TQG Iron Man Ken Soon Tan 1:17:3
3 The V-Team Justin Chan 1:20:5
4 一四群英 一生一世 SohWan Lim 1:29:4
5 CX INSPIRE Eyvis Tan 1:33:49
6 BeFit 2017 Chin Lee Fong 1:38:53
7 SPEED FIT Yi Xuan Ang 1:46:0
8 SAC Power Eva Wong 1:56:19
9 Super 5 Jay Tan 2:21:40
10 FiveStar On The Go Money Cheong 2:30:56
11 Dwaver Kai Len Liang 3:5:59
랭킹 이름 Country 시간:
1 SHIN MY 00:48:02
2 Xavier Wong SG 00:54:36
3 Zhao Na SG 00:54:36
4 Wong Chin Mun MY 00:56:00
5 Alvin Tan SG 01:00:00
6 BERNARD LEE SG 01:00:00
7 Yong Tat Lee SG 01:00:01
8 Por Lai Tay SG 01:00:01
9 Justin Chan SG 01:01:18
10 Chan Koon wai 01:05:00
11 Chee Heng Chan SG 01:05:17
12 Tommy Koh Jian Xiong SG 01:06:00
13 Candy Kong Juk Lan SG 01:06:00
14 Winson Tai K.S. SG 01:10:00
15 Lawrenz Wong SG 01:10:00
16 IR.SELVA SUKANTHIRAN MY 01:10:00
17 Jim Tan SG 01:10:23
18 Sandra Ng MY 01:12:14
19 CHEE LONG Hoh SG 01:12:17
20 SENG AIK YONG MY 01:13:05
21 Khing Lim Hii SG 01:15:00
22 Lee Kok Keong SG 01:15:33
23 SURIA LIM SG 01:16:57
24 Peter Poh MY 01:17:03
25 Stanley Khaw SG 01:18:10
26 Faith Ong SG 01:18:45
27 Eyvis Tan SG 01:19:45
28 Au Yong Wah Kwai MY 01:20:00
29 Soo Ling Tan 01:20:00
30 Chan Mei Peng 01:20:01
31 YK OON SG 01:22:00
32 Tin Ni Khor SG 01:23:52
33 Wee Lin Kek SG 01:25:00
34 Yuki Chai SG 01:25:15
35 Karu Kwek SG 01:25:25
36 CHIN SIEW CHONG MY 01:26:39
37 SYE LEE NG MY 01:26:39
38 Shiao Ling Koh SG 01:27:27
39 Soh San Lim SG 01:28:38
40 Cindy Yat SG 01:28:40
41 SOOK WEN LIN MY 01:29:16
42 Yuki Lew MY 01:29:16
43 Edwin Lye MY 01:29:16
44 Ada Tan SG 01:30:00
45 Kathy Chee SG 01:30:00
46 Agnes Lee SG 01:30:00
47 Kai Xin Eng SG 01:30:00
48 Janet Koh SG 01:30:00
49 Chia Tee Kek SG 01:30:00
50 Lang Dih Thah SG 01:30:00
51 Cheau Lin Kek SG 01:30:00
52 CL MY 01:30:00
53 Tiffany Thah SG 01:30:00
54 Hui Shi Ker SG 01:30:00
55 Rex Ho SG 01:30:00
56 Chee Hong Lee SG 01:30:00
57 Dabby W SG 01:30:00
58 Yen Mei Lee SG 01:30:00
59 Emerald Seah SG 01:30:05
60 Ivan Chin MY 01:30:18
61 Eric Kong SG 01:30:33
62 Yi Qin Pang MY 01:30:45
63 Jeremy Ang SG 01:33:33
64 Wong Woon Fui MY 01:34:46
65 Chin Lee Fong MY 01:34:46
66 Peng Teok Khwa SG 01:35:00
67 kelly ong SG 01:35:59
68 Foo Ling Chong SG 01:39:00
69 Qiu Yan Fan SG 01:39:00
70 Wei Ling Lim SG 01:39:00
71 Fransiska Fransiska SG 01:39:02
72 Suat Yin Lim MY 01:44:16
73 Denise Lee SG 01:45:00
74 Wan Wei Lok SG 01:45:00
75 Mei Ai Goh SG 01:45:00
76 Rui Wen Lim SG 01:45:55
77 Yi Xuan Ang MY 01:46:00
78 CHIN LAN FAA MY 01:47:07
79 Yuky Tan Yee Theng SG 01:57:11
80 Michelle Guyang SG 01:57:11
81 SohWan Lim SG 01:58:21
82 Marcy Shuk Kwan Hui SG 01:58:33
83 Caesley Loh MY 01:58:57
84 TzeShuan Sim SG 02:00:00
85 Mei Mei Teo SG 02:00:00
86 Mei Tek Teo SG 02:01:51
87 Cindy Ong 02:05:00
88 Mei Wei Wong SG 02:08:51
89 Denish Law SG 02:10:00
90 Annie Wee MY 02:15:00
91 Chery Fong SG 02:17:00
92 Jay Tan MY 02:19:00
93 Kathleen Lee MY 02:19:00
94 Siaw Hue Tai SG 02:25:15
95 Kok Chiang Tay MY 02:27:00
96 Steven Tee MY 02:30:56
97 Yannith Tan MY 02:30:56
98 Money Cheong MY 02:30:56
99 Andy Lai Wei Chern MY 02:41:00
100 Kai Len Liang MY 03:01:44
101 Lee Cheng Chun MY 03:10:15

다른 이벤트

Power of 5 세계 식량의 날 레이스

이 가상 레이스에서 Power of 5 캠페인에 참여하면 어린이 영양결핍과 맞서 싸울 수 있습니다.

세부 사항

다른 이벤트